Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ?

Mục lục

 • Author: Nguyen Van Phi |
 • Cập nhật: 01/12/2021 |
 • Làm việc – Lương |
 • 881 lượt xem

Mức lương trung bình cho việc làm thêm vào ban đêm là bao nhiêu?

Làm thêm giờ là thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thoả ước tập thể hoặc nội quy lao động.

Cách tính lương làm thêm vào ban đêm trong ngày thường là băn khoăn của nhiều người lao động. Để hiểu rõ hơn về thời gian làm thêm vào ban đêm các ngày trong tuần     , chúng tôi xin cung cấp đến bạn đọc bài viết:    Tăng ca     là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Bộ luật lao động năm 2019:

“     Làm thêm giờ là thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước tập thể hoặc nội quy lao động     ”.

Điều 105 của Bộ luật Lao động quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

“     1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong ngày và không quá 48 giờ trong tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền xác định thời giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; Trong trường hợp hàng tuần, giờ làm việc bình thường không được quá 10 giờ một ngày và 48 giờ một tuần.

Nhà nước khuyến khích thiết lập tuần làm việc 40 giờ cho người lao động.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm thời hạn làm việc tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan. 

Như vậy, thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường được coi là thời gian làm thêm giờ. Giờ làm việc ban đêm là gì?

Thời gian làm việc ban đêm là thời gian làm việc được tính từ 10h đêm đến 6h sáng ngày hôm sau. Làm thêm vào buổi tối các ngày trong tuần là gì?

Thời giờ làm thêm vào ban đêm của ngày bình thường là thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thoả ước tập thể hoặc nội quy lao động và thời gian làm việc từ 10 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, không phải ngày nghỉ lễ, nghỉ lễ, tết.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ?

Cách tính lương làm thêm vào ban đêm các ngày trong tuần?

– Đối với người lao động hưởng lương thời gian, tiền công làm thêm vào ban đêm được tính như sau:

Làm thêm vào ban đêm = {Mức lương thực tế theo giờ cho công việc được thực hiện trong một ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả cho công việc thực hiện trong ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ trong ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương} X Tăng ca vào ban đêm

Trong đó:

+ Tiền lương giờ thực trả cho công việc của ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương thực tế trả cho công việc thực hiện trong tháng, tuần, ngày mà người lao động làm thêm giờ (không kể tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, đóng các ngày nghỉ lễ, nghỉ lễ, nghỉ hưởng lương theo quy định của bộ luật lao động; đóng theo quy định tại điều 104 bộ luật lao động, phúc lợi xã hội, ‘sáng kiến; tiền ăn nửa buổi, phụ cấp xăng, xe. , điện thoại, phương tiện đi lại, ăn ở, chăm sóc con cái và giáo dục con cái; hỗ trợ trong trường hợp cha mẹ qua đời, nhân viên có cha mẹ đã kết hôn, sinh nhật của nhân viên, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp,các khoản bồi thường khác không liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ làm việc hiệu quả tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không vượt quá số ngày làm việc). thời giờ làm việc trong tháng và thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật do công ty lựa chọn và không kể số giờ làm thêm); thời giờ làm việc trong tháng và giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định theo luật do công ty lựa chọn và không kể số giờ làm thêm); thời giờ làm việc trong tháng và thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật do công ty lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

+ Tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, ngày không làm việc được xác định như sau:

Tiền lương ngày công của ngày làm việc bình thường ít nhất được tính bằng 100% tiền lương giờ thực tế đối với công việc thực hiện trong ngày làm việc bình thường trong trường hợp người lao động không làm thêm giờ trong ngày làm việc bình thường. đêm); ít nhất bằng 150% mức tiền lương giờ thực trả cho công việc của ngày làm việc bình thường trong trường hợp người lao động làm thêm vào ban ngày (trước khi làm thêm vào ban đêm).

Tiền lương ngày công của những ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200% mức tiền lương giờ thực trả đối với công việc của ngày làm việc bình thường;

Tiền lương giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ lễ được tính ít nhất bằng 300% mức tiền lương giờ thực trả đối với công việc của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, người làm thêm giờ vào ban đêm của các ngày trong tuần sẽ có công thức tính lương trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm mà người lao động không làm thêm giờ vào ngày đó thì công thức tính là: 150% A + 30% A + 20% x (100% A) = 200% A (Trong đó: A là số giờ làm thêm vào ban đêm).

Trường hợp 2: Trước khi làm thêm vào ban đêm, người lao động làm thêm vào ban ngày của ngày hôm đó thì công thức tính là: 150% A + 30% A + 20% x (150% A) = 210% A (trong đó: A là số giờ làm thêm vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương sản phẩm, tiền công làm thêm vào ban đêm của ngày thường được tính như sau:

Làm thêm vào ban đêm = {Đơn giá tiền công sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% x    Đơn giá tiền công sản xuất trong ngày làm việc bình thường}  X Số lượng sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Dans lequel, le prix unitaire du salaire produit au cours de la journée d’une journée normale de travail est déterminé comme suit : Le prix unitaire du salaire produit au cours de la journée d’une journée normale de travail est calculé au moins à 100 % du prix unitaire. prix de la journée de travail normale dans le cas où le salarié ne fait pas d’heures supplémentaires pendant la journée de cette journée (avant d’effectuer des heures supplémentaires la nuit) ; au moins égal à 150 % du prix unitaire du salaire produit de la journée de travail normale dans le cas où l’employé effectue des heures supplémentaires pendant la journée de cette journée (avant d’effectuer des heures supplémentaires la nuit).

Ci-dessus, se trouve l’intégralité du contenu lié à la question  de Quel est le salaire pour les heures supplémentaires de nuit en semaine . Pour toute question relative au contenu de l’article ci-dessus, vous pouvez nous contacter pour la réponse la plus rapide.

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm

26/04/2021 16:12 PM

 • >> Công đoàn cơ sở được trích lại 75% kinh phí công đoàn vào năm 2025
 • >> Dự kiến, chỉ cần đóng BHXH 15 năm là được hưởng lương hưu
Xem thêm  Phương mỹ chi sinh năm bao nhiêu ?

Công thức tính tiền lương làm thêm giờKhoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 bổ sung quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết  so với quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012. Ngoài ra, Luật mới căn cứ vào tiền lương thực trả cho công việc để tính tiền lương làm thêm giờ.Cụ thể, quy định về tiền lương làm thêm giờ được hướng dẫn như sau:(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do doanh nghiệp quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường = Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà NLĐ làm thêm giờ (T1) : Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày NLĐ làm thêm giờ (T2)

Lưu ý:+ (T1) không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.+ (T2) không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm.- Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;- Mức ít nhất bằng 200% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;- Mức ít nhất bằng 300% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cố hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.(2) Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩmNLĐ hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thêm giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với doanh nghiệp và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:- Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;- Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;- Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.Công thức tính tiền lương làm việc vào ban đêmTương tư như tiền lương làm thêm giờ, Luật mới cũng căn cứ vào tiền lương thực trả của công việc (hiện quy định là tiền lương của công việc) để xác định tiền lương làm việc vào ban đêm.(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Cách tính lương làm thêm giờ?

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.(2) Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

cách tính giờ làm thêm vào ban đêm

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ?

Trong đó:- Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.- Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.(2) Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ?

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.Quý Nguyễn

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ? Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ? 268,501

tiền lương làm thêm giờ,

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định của luật?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi trước đây Rank 3. 1-supervisor (giám sát) được chi trả thời gian làm thêm (overtime). Nhưng từ khoảng tháng 10/2017 công ty không chi trả overtime cho cấp bậc này nữa. Như vậy có đúng theo quy định của luật không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi!

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2019;

Nghị định 145/2020/NĐ-CP;

Luật sư tư vấn:1. Tiền lương

– Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

– Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.2. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.3. Cách tính lương làm thêm giờ

Căn cứ Điều 55 nghị định 145/2020/NĐ-CP:

Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ  làm thêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

Xem thêm  Trường đại học fpt hà nội lấy bao nhiêu điểm ?

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.4. Tính tiền lương làm việc vào ban đêm

Điều 56 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Tiền lương làm việc vào ban đêm theo khoản 2 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được tính theo công thức sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm làm vào ban đêm

5. Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này;

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

b1) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

b2) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

b3) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

a) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

b) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

c) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

==> Căn cứ vào các quy định trên, để đảm bảo được quyền lợi của mình anh có thể thực hiện các công việc sau:

– Tiến hành bàn bạc, thương lượng với NSDLĐ, yêu cầu NSDLĐ giải quyết các quyền lợi của anh về việc thanh toán tiền lương làm thêm giờ và nghỉ bù sau thời gian làm thêm.

– Nếu việc thương lượng mà không đi đến thoả thuận chung, hoặc một trong hai bên từ chối thương lượng, cần phải có sự can thiệp của chủ thể thứ ba thông qua thủ tục hoà giải, trọng tài hoặc xét xử để giải quyết tranh chấp lao động. Anh có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động cá nhân tại Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, tiếp đó Phòng Lao động – TB&XH báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cử hòa giải viên tham gia giải quyết tranh chấp lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp hai bên thỏa thuận được hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động – Công ty luật Minh KhuêGọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnChủ đề liên quan

 • Phải trả lương như thế nào trong ngày nghỉ lễ, tết theo quy định mới nhất hiện nay?
 • Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương
 • Thời gian thử việc tối đa bao nhiêu ngày ? Tiền lương trong thời gian thử việc tính như thế nào ?
 • Quy định về chế độ tiền lương công chức, viên chức ?
 • Phụ cấp lương theo quy định luật lao động bao gồm những khoản nào ?
 • Quy định mới nhất năm 2021 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?
 • Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất năm 2021 ? Tư vấn xây dựng quy chế tiền lương ?
 • Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo pháp luật lao động ?
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào ?
 • Cách tính công chuẩn trong tháng tết có những ngày nghỉ lễ, tết ?
Xem thêm  20 vạn tệ bằng bao nhiêu tiền việt ?

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Tiền lương và giải quyết tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiền lương và giải quyết tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương

Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương

Những vấn đề chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương?

Những vấn đề chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương?

Tiền lương làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền lương làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Xin hỏi về mức đóng Bảo hiểm xã hội mới là bao nhiêu tiền ? Căn cứ vào tiền lương cơ bản hay lương thực lĩnh ?

Xin hỏi về mức đóng Bảo hiểm xã hội mới là bao nhiêu tiền ? Căn cứ vào tiền lương cơ bản hay lương thực lĩnh ?

Nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách tiền lương

Nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách tiền lương

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được lấy từ đâu ?

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được lấy từ đâu ?

Chính sách về tiền lương tối thiểu vùng vào năm 2022 có gì khác so với năm 2021 không?

Chính sách về tiền lương tối thiểu vùng vào năm 2022 có gì khác so với năm 2021 không?

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp khi tiền lương là 7.000.000 VNĐ/tháng ?

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp khi tiền lương là 7.000.000 VNĐ/tháng ?

Cần làm gì khi công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm và tiền lương ?

Cần làm gì khi công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm và tiền lương ?

Tiền lương và giải quyết tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiền lương và giải quyết tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương

Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương

Những vấn đề chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương?

Những vấn đề chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương?

Tiền lương làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền lương làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Xin hỏi về mức đóng Bảo hiểm xã hội mới là bao nhiêu tiền ? Căn cứ vào tiền lương cơ bản hay lương thực lĩnh ?

Xin hỏi về mức đóng Bảo hiểm xã hội mới là bao nhiêu tiền ? Căn cứ vào tiền lương cơ bản hay lương thực lĩnh ?

Nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách tiền lương

Nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách tiền lương

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được lấy từ đâu ?

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được lấy từ đâu ?

prevnextTư Vấn Luật Việc Làm

 • Việc làm là gì ? Quản lý nhà nước về lao động, việc làm
 • Xác nhận sinh sống tại địa phương như thế nào?
 • Tư vấn thủ tục sa thải khi nhân viên tự ý bỏ việc ?
 • Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • Luật việc làm năm 2013 số 38/2013/QH13
 • Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế, luật sư doanh nghiệp

Tiền Lương

 • Lương là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định luật lao động về tiền lương
 • Thời gian thử việc tối đa bao nhiêu ngày ? Tiền lương trong thời gian thử việc tính như thế nào ?
 • Quy định về chế độ tiền lương công chức, viên chức ?
 • Phụ cấp lương theo quy định luật lao động bao gồm những khoản nào ?
 • Quy định mới nhất năm 2021 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?
 • Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất năm 2021 ? Tư vấn xây dựng quy chế tiền lương ?
 • Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo pháp luật lao động ?
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào ?
 • Cách tính công chuẩn trong tháng tết có những ngày nghỉ lễ, tết ?

Làm Thêm Giờ

 • Quy định về mức tiền lương khi làm thêm vào dịp Tết Âm lịch ?
 • Làm việc ban đêm là gì ? Cách tính tiền lương làm việc ban đêm ?
 • Năm 2021 nghỉ lễ, tết bao nhiêu ngày ? Quy định về tiền thưởng tết ?
 • Chi tiền làm thêm giờ thế nào cho đúng ? Cách tính lương tăng ca

Cách Tính Tiền Lương

 • Một số quy định mới năm 2021 về tiền lương theo luật lao động ?
 • Tiền lương ngày nghỉ phép thì được tính và trả bao nhiêu là đúng?
 • Tranh chấp về vấn đề tiền lương của người lao động và công ty ?
 • Hướng dẫn cách thức giải quyết tranh chấp lao động về tiền lương ?
 • Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, nam 62, nữ 60 tuổi?
 • Quy định mới nhất về lương tối thiểu áp dụng năm 2021 ? Mức lương tối thiểu vùng trên cả nước ?
 • Lương khoán, lương năng suất theo hiệu quả công việc có phải đóng BHXH không ?
 • Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần phải báo trước ? Cách tính tiền lương thử việc
 • Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Xem nhiều

 • Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2021
 • Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?
 • Mẫu nội quy lao động, nội quy công ty cập nhật mới nhất năm 2021
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào ?
 • Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2021
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ có phải đóng Bảo hiểm xã hội hay không ?
 • Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2021
 • Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2021 ? Mức lương thử việc là bao nhiêu tiền ?
 • Phân tích về vai trò của pháp luật đối với nhà nước và xã hội ?

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết được tính như thế nào?

Luật lao động quy định như thế nào về thời gian làm thêm? Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động không? Số giờ làm thêm tối đa theo quy định của pháp luật? Tiền làm thêm giờ được tính như thế nào? Người lao động làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, ngày tết được tính lương như thế nào?

1. Luật sư tư vấn ngoài giờ

Làm thêm giờ là một phần quyền của người lao động, là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước tập thể hoặc nội quy lao động. Trong thời gian làm thêm giờ, người lao động có quyền được trả lương, thời gian nghỉ ngơi, … theo quy định của Bộ luật lao động. Ngoài ra, việc tổ chức làm thêm giờ phải đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá mức cho phép theo quy định của pháp luật. Mọi vướng mắc    về quyền của người lao động khi làm việc ngoài giờ, bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi đến số hotline    :     1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ về các vấn đề như:

– Tư vấn cách tính thời gian làm thêm trong tuần, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương;

– Tư vấn số giờ làm thêm theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp làm thêm giờ;

– Hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về làm thêm giờ;

– Tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vấn đề khác của nhân viên.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những tình huống mà chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến ​​thức nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tiền làm thêm giờ vào đêm các ngày lễ, đêm giao thừa được tính như thế nào?

Nội dung cuộc tư vấn như sau: Kính chào luật sư. Tôi có thắc mắc về cách tính lương của người lao động, cụ thể như sau: Trường hợp công ty làm việc theo chế độ 3 ca thì người lao động được trả lương đúng giờ, làm ca đêm từ 10h thứ 3 đến 6h sáng thứ 5. Thứ 4 (Thứ 4 là nghỉ lễ, tết) nên nghỉ ca 4h chiều và tiếp tục làm việc từ 10h tối thứ 4 đến 6h sáng thứ 5. Trong trường hợp này, lương của người lao động sẽ được tính như thế nào? Em có thể phân tích cách tính lương như sau (nếu chưa đúng mong luật sư giải thích cụ thể cách tính lương cho đúng): – Từ 10h đến 12h tối thứ 3,bạn sẽ được hưởng lương làm ca đêm thứ 3 tăng 30% so với lương ngày thường được làm thêm 6h vào ca đêm của người lao động Tết tính 390% – Từ 10h tối thứ 4 đến nửa đêm. Tối thứ 4 cũng được tính là làm thêm 2 tiếng vào ca đêm các ngày lễ, tết, hưởng lương 390%. – Từ nửa đêm đến 6h sáng thứ 5, lương làm đêm trong tuần chỉ bằng 30%. Mong luật sư trả lời sớm cho em xin cảm ơn! Lương làm đêm trong tuần chỉ 30% thôi ạ. Mong luật sư trả lời sớm cho em xin cảm ơn! Lương làm đêm trong tuần chỉ 30% thôi ạ. Mong luật sư trả lời sớm cho em xin cảm ơn! Lương làm đêm trong tuần chỉ 30% thôi ạ. Mong luật sư trả lời sớm cho em, em xin cảm ơn!lương làm đêm trong tuần chỉ bằng 30%. Mong luật sư trả lời sớm cho em xin cảm ơn! Lương làm đêm trong tuần chỉ được 30%. Mong luật sư trả lời sớm cho em xin cảm ơn! Lương làm đêm trong tuần chỉ được 30%. Mong luật sư trả lời sớm cho em, em xin cảm ơn!

Trả lời     : Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Bản in áp dụng điều 25 nghị định 05/2015 / NĐ-CP ấn định mức thù lao làm thêm giờ như sau:

Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm đêm

1. Người lao động được làm thêm giờ theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Bộ luật lao động được quy định như sau:

a) Có quyền cho người lao động làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động làm theo sản phẩm được trả tiền làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ bình thường để làm thêm giờ với số lượng, khối lượng sản phẩm hoặc làm việc với số lượng, khối lượng sản phẩm và công việc. theo tiêu chuẩn lao động đã thoả thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả trên cơ sở công việc thực hiện như sau:

a) Trong tuần, tối thiểu bằng 150%;

b) Ngày nghỉ hàng tuần tối thiểu 200%;

c) Ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ được hưởng lương tối thiểu bằng 300%, không kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Quy chế làm việc đối với người lao động. theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ít nhất được hưởng bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc. . Điều.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại khoản 3 Điều 97 của Bộ luật lao động thì ngoài tiền lương quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người lao động còn được nhận thêm 20% mức lương đã tính. . theo đơn giá tiền lương hoặc tiền công thực tế trả trên cơ sở thực hiện công việc trong ngày của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ.

5. Người lao động làm thêm vào những ngày nghỉ lễ, tết ​​trùng với ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động thì được trả tiền làm thêm vào những ngày lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết ​​rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động thì được nghỉ bù vào ngày đó. nghỉ hàng tuần.

6. Tiền lương quy định trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Điều này. Án Lệnh. .

Theo thông tin bạn cung cấp, nhân viên của công ty bạn làm ca đêm từ 10h đêm đến 6h sáng hôm sau. Trong đó, có một giờ từ 10 giờ thứ Ba đến 6 giờ sáng Thứ Tư (Thứ Tư là ngày nghỉ lễ), sau đó được đổi ca 16 giờ và tiếp tục làm việc từ 10 giờ Thứ Tư đến 6 giờ sáng Thứ Tư.

Căn cứ vào các quy định trên, mức lương sẽ được tính như sau:

– Từ 10 giờ đến khuya thứ Ba, được tính tiền lương làm đêm thứ Ba và tăng thêm 30% so với mức lương giờ bình thường hàng ngày;

– Từ nửa đêm đến 6h sáng các ngày thứ 4 (lễ, tết) tính là làm thêm vào ban đêm nên lương sẽ được tính: 300% (lương làm thêm ngày lễ, tết) + 30% (làm đêm) + 20% x thực tế. tiền lương thực hiện công việc ngày lễ, tết ​​(300%) = 390%.

– Từ 10h tối thứ 4 đến nửa đêm thứ 4 (ngày lễ, Tết) được tính làm thêm vào ban đêm, do đó mức lương sẽ là 390%. Từ 00h00 đến 06h00 sáng thứ 5, nếu được làm ca đêm các ngày trong tuần được phụ thu 30%.

Như vậy, cách tính lương của bạn ở trên là đúng.


Video Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ?

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu ?! Swing for Truongsa hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Swing for Truongsa chúc bạn ngày vui vẻ